logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
05.06.2019
LNP 2019/31
Ludzas pilsētas ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana un ēkas fasādes atjaunošana P. Miglinīka iela 27, Ludza, Ludzas novads.
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Ludzas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000017453
Ilona Mekša, ilona.meksa@ludza.lv, tālrunis: 65707131
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
no  21.06.2019 līdz  30.08.2019
Piedāvājumi jāiesniedz personīgi darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 līdz 2019.gada 17. jūnijam plkst.14:00 vai jāatsūta pa pastu, vai ar kurjera starpniecību jāpiegādā pēc adreses: Ludza, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldības Iepirkumu komisija. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
05.06.2019
17.06.2019 14:00 (plānots)