logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
10.06.2019
DNP 2019/13
Kurināmā piegāde Dagdas novada pašvaldībai 2019./2020.g.apkures sezonai
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (42 000 - <135 000 EUR)
Nav
Dagdas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000041224
Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors, iepirkumi@dagda.lv, tālrunis: 65681711
Piegāde
03413000-8 Kurināmā koksne
no 42000.00 līdz 134999.99 EIRO
2 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
10.06.2019
27.06.2019 14:00
27.06.2019 14:00 (plānots)
27.06.2019 14:16