logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
13.06.2019
LPR/2019/2
Integrējošas nometnes organizēšana
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Latgales plānošanas reģions, reģ. numurs: 90002181025
Natālija Komare, iepirkumi@lpr.gov.lv, tālrunis: 65428111
Pakalpojums
55243000-5 Bērnu atpūtas nometņu pakalpojumi
LATVIEŠU
13.06.2019