logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pārtraukts
26.06.2019
LU CFI 2019/24/ERAF
Pētniecības materiālu un laboratorijas piederumu piegāde
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Projekta - Grants lzp 2018/1-0361; Nr.: 1.1.1.2/I/16/199 Atbalsts pēcdoktoranrūtas pētniecības īstenošanai, projekts “Stiklveida ķermeņa apduļķojumu efektu samazināšana/likvidēšana, izmantojot fāzes informācijas iegūšanu ar kodēto difrakcijas struktūru metodi”; ERAF Projekta Nr.1.1.1.1/18/A/073 “Viedie Metālu Oksīdu Nanopārklājumi un HIPIMS Tehnoloģijas”;
Nav
LU Cietvielu fizikas institūts, reģ. numurs: 90002124925
Ilona Heinrihsone, ilonah@cfi.lu.lv
Piegāde
24300000-7 Neorganiskās un organiskās ķīmijas pamatvielas
41999.00 EIRO
12 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
26.06.2019
08.07.2019 11:00 (plānots)