logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
27.06.2019
LU CFI 2019/25/ERAF
Projektiem nepieciešamās optiskās un optomehāniskās komponentes
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Projekts Nr.: KC-PI-2017/105 “Jaunās paaudzes viļņu frontes sensori, kuros izmantota kodēto difrakcijas struktūru metode”; Projekts Nr.: 1.1.1.2/I/16/199 Atbalsts pēcdoktoranrūtas pētniecības īstenošanai, projekts “Stiklveida ķermeņa apduļķojumu efektu samazināšana/likvidēšana, izmantojot fāzes informācijas iegūšanu ar kodēto difrakcijas struktūru metodi”
Nav
LU Cietvielu fizikas institūts, reģ. numurs: 90002124925
Ilona Heinrihsone, ilonah@cfi.lu.lv
Varis Karitāns, Varis.Karitans@cfi.lu.lv
Sergejs Fomins, Sergejs.Fomins@cfi.lu.lv
Piegāde
38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
41999.00 EIRO
12 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
27.06.2019
08.07.2019 11:00 (plānots)