logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
27.06.2019
ZMNĪ 2019/84 SF
Valsts nozīmes ūdensnotekas Kaņepe ŪSIK kods 683254:01, pik.00/00-58/82 atjaunošana Baltinavas novadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_17_MI_būvdarbi_(no 20 000 līdz 169 999,99 EUR) (līdz 08.10.2019)
Nav
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", VSIA, reģ. numurs: 40003338357
Vidmants Bielinis, vidmants.bielinis@zmni.lv
Būvdarbi
45112320-4 Zemes meliorācijas darbi
160000.00 EIRO
no  09.08.2019 līdz  30.12.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
27.06.2019
08.07.2019 11:30
08.07.2019 11:30 (plānots)
08.07.2019 11:30