logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
28.06.2019
ZMNĪ 2019/85
Ekspluatācijā esošo ēku energosertifikācija
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_16_MI_pakalpojumi_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR) (līdz 08.10.2019)
Nav
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", VSIA, reģ. numurs: 40003338357
Vidmants Bielinis, vidmants.bielinis@zmni.lv
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71314200-4 Enerģijas pārvaldības pakalpojumi
4000.00 EIRO
2 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
28.06.2019
09.07.2019 11:15
09.07.2019 11:15 (plānots)
09.07.2019 11:15