logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
02.07.2019
LU CFI 2019/26
Datortehnikas noma ar izpirkuma tiesībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
projekts „Engineering of perovskite photocatalysts for sunlight-driven hydrogen evolution from water splitting” (SunToChem), Nr.1.1.1.5/ERANET/19/02
Nav
LU Cietvielu fizikas institūts, reģ. numurs: 90002124925
Ilona Heinrihsone, ilonah@cfi.lu.lv
Guntars Zvejnieks, guntars.zvejnieks@cfi.lu.lv
Piegāde
30200000-1 Datoru iekārtas un piederumi
10000.00 EIRO
34 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
02.07.2019
15.07.2019 11:00 (plānots)