logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
10.07.2019
IeM NVA 2019/56
Specapģērba piegāde Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_15_MI_piegādes_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR)
Nav
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģ. numurs: 90009112024
Gunta Poiša, iepirkumi@agentura.iem.gov.lv
Piegāde
18400000-3 Speciālie apģērbi un aksesuāri
100 Dienas
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
10.07.2019
23.07.2019 10:00
23.07.2019 10:00 (plānots)
23.07.2019 10:15