logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
15.07.2019
TNA 2019/8
AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA
Public Procurement Law
Open competition
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Not
Tiesu namu aģentūra, VAS, reģ. numurs: 40003334410
Māris Meņģelsons, maris.mengelsons@tna.lv, tālrunis: 67804745, fakss: 67804734
No
Delivery
34100000-8 Mehāniskie transportlīdzekļi
No
36 Months
No
No
Jaunu vai mazlietotu automobiļu (izgatavošanas gads - 2019. gads) (turpmāk tekstā – automobiļi, katrs atsevišķi - automobilis) nomas un papildus pakalpojumu nodrošināšana 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu periodā, tajā skaitā saņemt degvielas kartes ar tiesībām Latvijas teritorijā uz kredīta veikt degvielas iegādi. CPV kods 34100000-8.
Iepirkuma priekšmets ir automobiļu noma 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laika periodā, skaitot no iepirkuma līgumā noteiktā nomas sākuma brīža, kā arī šajā Nolikumā noteiktie papildus pakalpojumi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) un Finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums).
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Concluded
15.07.2019
12.08.2019 11:00
12.08.2019 11:00 (scheduled)
12.08.2019 11:01