logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
15.07.2019
TNA 2019/8
AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Tiesu namu aģentūra, VAS, reģ. numurs: 40003334410
Māris Meņģelsons, maris.mengelsons@tna.lv, tālrunis: 67804745, fakss: 67804734
Piegāde
34100000-8 Mehāniskie transportlīdzekļi
36 Mēneši
Jaunu vai mazlietotu automobiļu (izgatavošanas gads - 2019. gads) (turpmāk tekstā – automobiļi, katrs atsevišķi - automobilis) nomas un papildus pakalpojumu nodrošināšana 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu periodā, tajā skaitā saņemt degvielas kartes ar tiesībām Latvijas teritorijā uz kredīta veikt degvielas iegādi. CPV kods 34100000-8.
Iepirkuma priekšmets ir automobiļu noma 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laika periodā, skaitot no iepirkuma līgumā noteiktā nomas sākuma brīža, kā arī šajā Nolikumā noteiktie papildus pakalpojumi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) un Finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums).
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
15.07.2019
12.08.2019 11:00
12.08.2019 11:00 (plānots)
12.08.2019 11:01