logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izsludināts
17.07.2019
AD 2019/7
Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_06_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Autotransporta direkcija, VSIA, reģ. numurs: 40003429317
Vizma Ļeonova, atd@atd.lv , tālrunis: +371 67686488
Jānis Lagzdons, atd@atd.lv, tālrunis: +371 67686499
Pakalpojums
60112000-6 Sabiedriskie autotransporta pakalpojumi
no 1000000.01 līdz 447000000.00 EIRO
120 Mēneši
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts sešpadsmit daļās (lotēs). Katrā maršrutu tīkla daļā (lotē) Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu neatkarīgi sagatavotu piedāvājumu. Komersanti, kas veido vienu tirgus dalībnieku, un komersanti, kas piedalās iepirkumā atsevišķi vai kopā ar kādu, piemēram, iesniedzot piedāvājumu personu apvienībā vai piesaistot apakšuzņēmēju, konkursa rezultātā var iegūt apjomu, kas nepārsniedz 15 (piecpadsmit) milj. km gadā (skatīt nolikuma 7.pielikumā).
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Publicēts
17.07.2019
10.10.2019 10:00 (plānots)
10.10.2019 10:00 (plānots)
10.10.2019 10:00 (plānots)