logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
12.07.2019
LNP 2019/7
Meirānu stacijas jumta vienkāršota atjaunošana
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Lubānas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000054159
LATVIEŠU
12.07.2019