logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
20.07.2019
TNA 2019/14
Elektroenerģijas iegāde VAS "Tiesu namu aģentūra" vajadzībām
Public Procurement Law
Open competition
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Not
Tiesu namu aģentūra, VAS, reģ. numurs: 40003334410
Jānis Bērziņš, janis.berzins@tna.lv, tālrunis: 67804745, fakss: 67804734
No
Delivery
09310000-5 Elektrība
No
24 Months
No
No
Elektroenerģijas iegāde VAS “Tiesu namu aģentūra” vajadzībām saskaņā ar Nolikuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 2).
Tender with lowest price
No
Latvian
 Concluded
20.07.2019
26.08.2019 11:00
26.08.2019 11:00 (scheduled)
26.08.2019 11:01