logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
20.07.2019
TNA 2019/14
Elektroenerģijas iegāde VAS "Tiesu namu aģentūra" vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Tiesu namu aģentūra, VAS, reģ. numurs: 40003334410
Jānis Bērziņš, janis.berzins@tna.lv, tālrunis: 67804745, fakss: 67804734
Piegāde
09310000-5 Elektrība
24 Mēneši
Elektroenerģijas iegāde VAS “Tiesu namu aģentūra” vajadzībām saskaņā ar Nolikuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 2).
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
20.07.2019
26.08.2019 11:00
26.08.2019 11:00 (plānots)
26.08.2019 11:01