logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
20.07.2019
TNA 2019/14
Elektroenerģijas iegāde VAS "Tiesu namu aģentūra" vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_02_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Tiesu namu aģentūra, VAS, reģ. numurs: 40003334410
Jānis Bērziņš, janis.berzins@tna.lv, tālrunis: 67804745, fakss: 67804734
Piegāde
09310000-5 Elektrība
24 Mēneši
Elektroenerģijas iegāde VAS “Tiesu namu aģentūra” vajadzībām saskaņā ar Nolikuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 2).
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
20.07.2019
26.08.2019 11:00
26.08.2019 11:00 (plānots)
26.08.2019 11:01