logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
19.07.2019
EDI 2019/13/AK
Signālu ģeneratora iegāde ERAF līdzfinansētā projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība (EDI-PIA)” (vienošanās Nr.1.1.1.4./17/I/014) ietvaros
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Elektronikas un datorzinātņu institūts, reģ. numurs: 90002135242
Eva Sokolova, iepirkumi@edi.lv
Piegāde
31620000-8 Skaņas vai vizuālās signalizācijas ierīces
2 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
19.07.2019
08.08.2019 10:00 (plānots)
08.08.2019 10:00 (plānots)
08.08.2019 10:00