logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izsludināts
15.07.2019
RD PAD 2019/18
Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” un “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada savienošana ar Bukultu ielu” būvniecība
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_09_AK_būvdarbi_ES_sliekšņi (no 5 548 000 EUR)
Nav
RD iestāde: RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 207, reģ. numurs: 90011524360
Dīns Cielavs, dins.cielavs@riga.lv
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
16000000.00 EIRO
no  15.07.2019 līdz  30.09.2022
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Publicēts
15.07.2019
12.11.2019 11:00 (plānots)
12.11.2019 11:00 (plānots)
12.11.2019 11:00 (plānots)