logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
19.07.2019
RBR 2019/11
Leasing of four-wheel drive vehicles/Pilnpiedziņas automašīnu līzings
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Nataļja Vjatkina, natalja.vjatkina@railbaltica.org
Juri Saija, juri.saija@railbaltica.org
Piegāde
34113000-2 Transportlīdzekļi ar četru riteņu piedziņu
90000.00 EIRO
60 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU ANGĻU
 Vērtēšana pabeigta
19.07.2019
12.08.2019 15:00
12.08.2019 15:00 (plānots)
12.08.2019 15:00