logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Lēmums pieņemts
16.07.2019
RD PAD 2019/20
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas publiskās ārtelpas attīstības vadlīniju vispārīgās daļas un vadlīniju grafiskā dizaina izstrāde
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
RD iestāde: RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 207, reģ. numurs: 90011524360
Dīns Cielavs, dins.cielavs@riga.lv
Pakalpojums
71410000-5 Pilsētplānošanas pakalpojumi
24793.39 EIRO
12 Mēneši
LATVIEŠU
16.07.2019
02.08.2019 11:00 (plānots)
02.08.2019 11:00 (plānots)