logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Bids opened
24.07.2019
RPD 2019/80 ERAF
Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas
Public Procurement Law
Open competition
PIL_09_AK_būvdarbi_ES_sliekšņi (no 5 548 000 EUR)
ERAF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskais atbalsta mērķis
Not
Rēzeknes pilsētas dome, reģ. numurs: 90000025465
Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, jelena.kraulisa@rezekne.lv, tālrunis: 64607669
Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Madara Jermacāne, madara.jermacane@rezekne.lv, tālrunis: 64607603
No
Construction works
45000000-7 Celtniecības darbi.
No
4837119.38 EUR
No
15 Months
No
No
Līguma izpildes laiks: 15 mēneši no dienas, kad izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanu, Šajā termiņā nav iekļauts būvobjekta nodošanas ekspluatācijā termiņš un tehnoloģiskie pārtraukumi.
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Tenders/applications open
24.07.2019
08.10.2019 10:30 (scheduled)
08.10.2019 10:30 (scheduled)
08.10.2019 10:30