logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Lēmums pieņemts
19.07.2019
EDI 2019/10
Ultra platjoslas radaru sensoru izstrādes rīku iegāde ERAF līdzfinansētā projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība (EDI-PIA)” ietvaros
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Elektronikas un datorzinātņu institūts, reģ. numurs: 90002135242
Eva Sokolova, iepirkumi@edi.lv
Piegāde
31712000-0 Mikroelektronikas ierīces un aparāti un mikrosistēmas
3 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
19.07.2019
01.08.2019 10:00 (plānots)