logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
26.07.2019
EDI 2019/11
Pētniecības materiālu iegāde ERAF līdzfinansētā projekta "iTREMP: Inteliģentā transporta un pārkāpumu menedžmenta sistēma" ietvaros
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Elektronikas un datorzinātņu institūts, reģ. numurs: 90002135242
Eva Sokolova, iepirkumi@edi.lv
Piegāde
35125300-2 Drošības kameras
2 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
26.07.2019
08.08.2019 11:00 (plānots)