logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
05.08.2019
IeM NVA 2019/79
Ūdenslīdēju aprīkojuma un to piederumu iegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģ. numurs: 90009112024
Gunta Poiša, iepirkumi@agentura.iem.gov.lv
Valsts policija, reģ. numurs: 90000099040
Piegāde
35200000-6 Policijas aprīkojums
90 Dienas
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
05.08.2019
19.08.2019 10:30
19.08.2019 10:30 (plānots)
19.08.2019 10:30