logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Announced
01.08.2019
IeM NVA 2019/60
Būvprojektu ekspertīzes pakalpojumu saņemšana, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem
Public Procurement Law
Open competition
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Not
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģ. numurs: 90009112024
Santa Linde, santa.linde@agentura.iem.gov.lv
No
Service
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
79419000-4 Novērtēšanas konsultāciju pakalpojumi
Yes
42000.00 EUR
No
from  02.10.2019 till  01.10.2021
No
No
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Published
01.08.2019
23.08.2019 10:00 (scheduled)
23.08.2019 10:00 (scheduled)
23.08.2019 10:00 (scheduled)