logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Noslēgts
30.07.2019
DNP 2019/16
Tehniskās dokumentācijas izstrāde Alejas ielas 15A (PII Saulīte) ēkas konstrukciju atjaunošanai
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Dagdas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000041224
Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors, iepikumi@dagda.lv, tālrunis: 65681711
Pakalpojums
71240000-2 Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi
no 10000.00 līdz 41999.99 EIRO
5 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
30.07.2019
12.08.2019 14:00 (plānots)
12.08.2019 14:00 (plānots)