logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Announced
02.08.2019
RD PAD 2019/23
„Būvuzraudzības nodrošināšana “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” un “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada savienošana ar Bukultu ielu””
Public Procurement Law
Open competition
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Not
RD iestāde: RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 207, reģ. numurs: 90011524360
Dīns Cielavs, dins.cielavs@riga.lv
No
Service
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71247000-1 Būvdarbu uzraudzība
No
from 144000.00 till 1000000.00 EUR
No
from  02.08.2019 till  30.09.2022
No
No
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Published
02.08.2019
06.11.2019 11:00 (scheduled)
06.11.2019 11:00 (scheduled)
06.11.2019 11:00 (scheduled)