logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Lēmums pieņemts
13.08.2019
RD PAD 2019/24
Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavā un Torņakalnā sanācijas programmu aktualizācija
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
RD iestāde: RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 207, reģ. numurs: 90011524360
Dīns Cielavs, dins.cielavs@riga.lv
Pakalpojums
90710000-7 Vides pārvaldība
82640.00 EIRO
no  02.09.2019 līdz  29.11.2019
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumu/pieteikumu vērtēšana
13.08.2019
03.09.2019 11:00
03.09.2019 11:00 (plānots)
03.09.2019 11:01