logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Announced
13.08.2019
RD PAD 2019/24
Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavā un Torņakalnā sanācijas programmu aktualizācija
Public Procurement Law
Open competition
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Not
RD iestāde: RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 207, reģ. numurs: 90011524360
Dīns Cielavs, dins.cielavs@riga.lv
No
Service
90710000-7 Vides pārvaldība
No
82640.00 EUR
No
from  02.09.2019 till  29.11.2019
No
No
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Published
13.08.2019
03.09.2019 11:00 (scheduled)
03.09.2019 11:00 (scheduled)
03.09.2019 11:00 (scheduled)