logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
16.08.2019
DPD 2019/99
Apliecinājuma kartes izstrāde un būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Daugavpils pilsētas dome, reģ. numurs: 90000077325
Viktorija Lasija, viktorija.lasija@daugavpils.lv
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests", reģ. numurs: 90001998587
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
21342.02 EIRO
90 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
16.08.2019
03.09.2019 10:00
03.09.2019 10:00 (plānots)
03.09.2019 10:00