logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
16.08.2019
ZMNĪ 2019/98 SF
Valsts nozīmes ūdensnotekas Ūdzins ŪSIK kods 42698:01, pik. 00/00-07/00 un 14/00-38/00 atjaunošana Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_17_MI_būvdarbi_(no 20 000 līdz 169 999,99 EUR) (līdz 08.10.2019)
Nav
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", VSIA, reģ. numurs: 40003338357
Vidmants Bielinis, vidmants.bielinis@zmni.lv
Būvdarbi
45112320-4 Zemes meliorācijas darbi
100130.00 EIRO
no  27.09.2019 līdz  31.01.2020
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
16.08.2019
27.08.2019 11:00
27.08.2019 11:00 (plānots)
27.08.2019 11:00