logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzsākta līguma slēgšana
20.08.2019
LTV/2019-38
Kompānijas “Imagine Communications” ieraksta/atskaņošanas sistēmu servisa atbalsta nodrošināšana
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Latvijas Televīzija VSIA, reģ. numurs: 40003080597
Andris Rozenbergs, andris.rozenbergs@ltv.lv, tālrunis: +371 67200628
Pakalpojums
72253200-5 Sistēmu atbalsta pakalpojumi
44150.00 EIRO
no  01.10.2019 līdz  30.09.2020
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
20.08.2019
05.09.2019 14:00
05.09.2019 14:00 (plānots)
05.09.2019 15:10