logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
21.08.2019
BNP 2019/11
Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Valmiermuiža, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Burtnieku novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009114148
Pēteris Rava, info@burtniekunovads.lv, tālrunis: 29388422, fakss: 4238257
Jānis Millers, janis.millers@burtniekunovads.lv, tālrunis: 25908016
Būvdarbi
45232400-6 Kanalizācijas ierīkošanas būvdarbi
33000.00 EIRO
42 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
21.08.2019
03.09.2019 10:00 (plānots)
03.09.2019 10:00 (plānots)