logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Attention! The Proposal/Offer has been intended to be submitted outside the EPS for this procurement!. For more information, please see the procurement documentation or contact the procurement comission!
Awarded
21.08.2019
BNP 2019/13ELFLA
Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Labrenči-Taubes” pārbūves darbu būvuzraudzības nodrošināšana
Public Procurement Law
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
ELFLA, Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
Not
Burtnieku novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009114148
Iepirkumu komisijas loceklis, peteris.rava@burtniekunovads.lv, tālrunis: 29388422
Elīna Rulle, elina.rulle@burtniekunovads.lv, tālrunis: 22033707
No
Service
71521000-6 Būvlaukuma uzraudzības pakalpojumi
No
30000.00 EUR
No
from  02.05.2020 till  31.10.2020
No
Tender with lowest price
No
Latvian
21.08.2019
03.09.2019 10:40 (scheduled)
03.09.2019 10:40 (scheduled)