logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izsludināts
30.08.2019
IeM IC 2019/14
Gaisa kuģu pasažieru datu reģistra informācijas sistēmas (GKPDR) funkcionalitātes un lietotāju saskarnes attīstība
Nav
Publisko iepirkumu likums
Slēgts konkurss
PIL_23_SK_pakalpojumi_ ES_sliekšņi ( no 1 000 000,01 EUR)
Nav
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, reģ. numurs: 90000289913
Madara Priede, iepirkumi@ic.iem.gov.lv , tālrunis: 67208540
Pakalpojums
72260000-5 Ar programmatūru saistītie pakalpojumi
1095780.00 EIRO
no  15.12.2019 līdz  15.12.2021
Vispārīgās vienošanās darbības termiņš no tā noslēgšanas brīža līdz 2021.gada 15.decembrim.
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Publicēts
30.08.2019
03.10.2019 11:00 (plānots)
03.10.2019 11:00 (plānots)
03.10.2019 11:00 (plānots)