logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izsludināts
30.08.2019
SND 2019/34
ATKĀRTOTS iepirkums “Daugavas krasta labiekārtošana, attīrot Doles salas dolomīta atsegumu un uzlabojot vides pieejamību”
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Salaspils novada dome, reģ. numurs: 90000024008
Aigars Jaunkalns, aigars.jaunkalns@salaspils.lv, tālrunis: 25746647
Būvdarbi
no  16.09.2019 līdz  30.04.2020
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
30.08.2019
10.09.2019 10:00 (plānots)