logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
06.09.2019
LNP 2019/39
Ēku un būvju nojaukšana bijušās Ludzas linu fabrikas teritorijā, Krāslavas ielā 1, Ludzā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Ludzas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000017453
Aleksandrs Vasiļkovskis, aleksandrs.vasilkovskis@ludza.lv
LATVIEŠU
06.09.2019