logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Lēmums pieņemts
02.09.2019
L 2019/
Betona bruģakmens piegāde
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
"Labiekārtošana-D" sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģ. numurs: 41503003033
Dmitrijs Meinerts, dmitrijs.meinerts@labiekartosana.lv, tālrunis: 28457878
Piegāde
44113130-5 Bruģakmeņi
12 Mēneši
Betona bruģakmens piegāde
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
02.09.2019
13.09.2019 10:00 (plānots)
13.09.2019 10:00 (plānots)