logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
25.09.2019
LNP 2019/10
Lubānas novada Indrānu pagasta ceļu mehanizēta attīrīšana no sniega 2019./2020. gada ziemas sezonā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Lubānas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000054159
LATVIEŠU
25.09.2019
09.10.2019 14:00 (plānots)