Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
11.01.2018
LM VDI 2018/1_ESF
Konsultācijas darba devējiem
Nav
Nav
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_06_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Nav
Valsts darba inspekcija, reģ. numurs: 90000032077
Anete Alksne, info.esf@vdi.gov.lv
Veronika Godļevska, info.esf@vdi.gov.lv
Pakalpojums
27. Citi pakalpojumi, izņemot līgumus par programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, un līgumus par raidlaiku
79417000-0 Drošības konsultāciju pakalpojumi
2754000.00 EIRO
48 Mēneši
Iepirkuma priekšmets ir konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem, kas veic kādu no Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumu Nr. 99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 1. pielikumā noteiktajiem komercdarbības veidiem atbilstoši vispārējās saimnieciskās darbības klasifikācijai NACE, tikai vienā norādītajā saimnieciskās darbības veikšanas vietā (adresē), kas ietver iepirkuma tehniskjā specifikācijā noteiktos darba uzdevumus un apakšuzdevumus, tai skaitā, darba vides riska novērtēšanu, darba aizsardzības pasākuma plāna izstrādi un darba aizsardzības struktūras izveidošanu. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) iepirkuma daļās:
- Iepirkuma 1.daļa – konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 5;
- Iepirkuma 2.daļa – konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu vairāk par 5.
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Pārtraukts
11.01.2018
14.02.2018 11:00 (plānots)
14.02.2018 11:00 (plānots)
14.02.2018 11:00 (plānots)