logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Bids opened
11.06.2018
LDZ 2017/16-IB
Vilcienu digitālo radiosakaru sistēmas ieviešana
Public Service Providers Procurement Law
Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu (tikai SPSIL)
SIL_05_SP_publicējot_dalības_uzaicinājumu_būvdarbi (no 5 225 000 EUR) (līdz 31.12.2017.)
Not
Latvijas dzelzceļš, VAS, reģ. numurs: 40003032065
Inese Kempa, inese.kempa@ldz.lv, tālrunis: +371 67234933, fakss: +371 67234250
No
Construction works
45234100-7 Dzelzceļa būvdarbi
No
7000000.00 EUR
No
53 Months
No
No
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Tenders/applications open
11.06.2018
31.07.2018 10:00
31.07.2018 10:00 (scheduled)
31.07.2018 10:00