Elektronisko iepirkumu sistēma
Bids opened
29.12.2017
RBR 2017/27
Design and design supervision services for the construction of the new line from Pärnu to Rapla / Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam posmā no Parnu līdz Rapala
Not
No
Not
Public Procurement Law
Closed competition
PIL_23_SK_pakalpojumi_ ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR) (līdz 31.12.2017)
No
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe Facility)
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Mārtiņš Blaus, martins.blaus@railbaltica.org, tālrunis: +37128118533
No
Service
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
No
from 1000001.00 till 7000000.00 EUR
24 Months
No
No
Design and design supervision services for the construction of the new line from Pärnu to Rapla / Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam posmā no Parnu līdz Rapala
Economically advantageous tender
No
English
 Tenders/applications open
29.12.2017
21.02.2018 15:00
21.02.2018 15:00 (scheduled)
21.02.2018 15:01