Elektronisko iepirkumu sistēma
Izsludināts
29.12.2017
RBR 2017/27
Design and design supervision services for the construction of the new line from Pärnu to Rapla / Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam posmā no Parnu līdz Rapala
Nav
Nav
Publisko iepirkumu likums
Slēgts konkurss
PIL_23_SK_pakalpojumi_ ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR) (līdz 31.12.2017)
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe Facility)
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Mārtiņš Blaus, martins.blaus@railbaltica.org, tālrunis: +37128118533
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
no 1000001.00 līdz 7000000.00 EIRO
24 Mēneši
Design and design supervision services for the construction of the new line from Pärnu to Rapla / Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam posmā no Parnu līdz Rapala
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
ANGĻU
 Publicēts
29.12.2017
21.02.2018 15:00 (plānots)
21.02.2018 15:00 (plānots)
21.02.2018 15:00 (plānots)