logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Contracted
29.12.2017
RBR 2017/29
Design and design supervision services for the construction of the new line from Kaunas to Ramygala / Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam posmā no Kaunas līdz Ramygala
No
Not
Public Procurement Law
Closed competition
PIL_23_SK_pakalpojumi_ ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR) (līdz 31.12.2017)
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe Facility)
Not
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Mārtiņš Blaus, martins.blaus@railbaltica.org, tālrunis: +37128118533
No
Service
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
No
from 1000001.00 till 7000000.00 EUR
No
24 Months
No
No
Design and design supervision services for the construction of the new line from Kaunas to Ramygala / Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam posmā no Kaunas līdz Ramygala
Economically advantageous tender
No
English
 Concluded
29.12.2017
21.02.2018 16:00
21.02.2018 16:00 (scheduled)
21.02.2018 16:01