Elektronisko iepirkumu sistēma
Announced
26.01.2018
RBR 2017/28
Design and design supervision services for the construction of the mainline section through Riga/ Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība sliežu ceļa pamatlīnijas caur Rīgu posmam
Not
No
Not
Public Procurement Law
Closed competition
PIL_23_SK_pakalpojumi_ ES_sliekšņi ( no 1 000 000,01 EUR)
No
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Mārtiņš Blaus, martins.blaus@railbaltica.org
No
Service
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
No
from 1000000.01 till 9999999.99 EUR
24 Months
No
No
Design and design supervision services for the construction of the mainline section through Riga/ Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība sliežu ceļa pamatlīnijas caur Rīgu posmam
Economically advantageous tender
No
English
 Published
26.01.2018
28.02.2018 14:00 (scheduled)
28.02.2018 14:00 (scheduled)
28.02.2018 14:00 (scheduled)