logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
26.01.2018
RBR 2017/28
Design and design supervision services for the construction of the mainline section through Riga/ Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība sliežu ceļa pamatlīnijas caur Rīgu posmam
Nav
Publisko iepirkumu likums
Slēgts konkurss
PIL_23_SK_pakalpojumi_ ES_sliekšņi ( no 1 000 000,01 EUR)
Nav
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Mārtiņš Blaus, martins.blaus@railbaltica.org
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
no 1000000.01 līdz 9999999.99 EIRO
24 Mēneši
Design and design supervision services for the construction of the mainline section through Riga/ Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība sliežu ceļa pamatlīnijas caur Rīgu posmam
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
ANGĻU
 Noslēgts
26.01.2018
28.02.2018 14:00
28.02.2018 14:00 (plānots)
28.02.2018 14:01