Elektronisko Iepirkumu Sistēma

Kontaktinformācija

21.01.2015Kā sazināties ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamentu, kas nodrošina Elektronisko iepirkumu sistēmu

       

Elektronisko iepirkumu sistēmas vienotais atbalsta centrs

eis@vraa.gov.lv
66155511
67079001
 
                   

Elektroniski parakstītu dokumentu sūtīšanai

pasts@vraa.gov.lv
 e-dok. noformēšana

 
 
                   

Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturētāja atrašanās vieta

Alberta iela 10,
  Rīga, LV-1010
 
                   

Konsultācijas par Elektronisko iepirkumu sistēmu var saņemt

  pirmdien 08:30-16:30
  otrdien 08:30-16:30
  trešdien 08:30-16:30
  ceturtdien 08:30-16:30
  piektdien 08:30-16:30
 
                   

Lūgums Elektronisko iepirkumu sistēmas lietotājiem

Lai operatīvi saņemtu atbildes uz jautājumiem, lūdzu iepazīstieties ar Elektronisko iepirkumu departamenta darbiniekiem norādīto kompetenci un, rakstot e-pastu, izvēlieties darbinieku, kura kompetencē ir Jūsu uzdodamais jautājums, vai zvanot uz atbalsta centra tālruni, pēc ieraksta instrukcijas izvēlieties atbilstošo sarunas tēmu.
   

Elektronisko iepirkumu departamenta darbinieki, to kompetences un kontaktinformācija

 Elektronisko iepirkumu departamenta direktors
Departamenta direktors
Oļegs Fiļipovičs
olegs.filipovics@vraa.gov.lv 
mob. tel. 26312458
tel. 67350649
  Katalogu satura nodaļa
Katalogu satura nodaļas vadītāja
Elita Kļaviņa
mob. tel. 28361078
tel. 67350653
Konsultācijas par vispārīgiem jautājumiem, t.sk. par pievienošanos e-iepirkumu sistēmai un lietotāju apmācības.
 
 
Konsultācijas par e-katalogiem:
 
Vecākā konsultante
Astra Bērziņa
tel. 67504537

Konsultācijas par darījumiem e-pasūtījumu apakšsitēmā un lietotāju piekļuves datu atjaunošanu.
 
 

Konsultācijas par e-katalogiem:
 
Vecākais konsultants
Dainis Bernāns
tel. 66164684
Konsultācijas par e-katalogiem:
   
Vecākais konsultants
Ingus Miškinskis
tel. 67350651
Konsultācijas par e-katalogiem:
   
Vecākais konsultants Pēteris Trokša tel. 66164639 Konsultācijas par e-katalogiem:
Vecākais konsultants
tel. 66164685
Konsultācijas par e-katalogiem:      
Vecākā konsultante
Velta Mizovska
tel. 67350628
Konsultācijas par pievienošanos e-iepirkumu sistēmai un lietotāju piekļuves datu atjaunošanu:
 
 
 
Konsultācijas par e-katalogiem:
       
Vecākais konsultants
Zigurds Drafens
tel. 67509520
Konsultācijas par pievienošanos e-iepirkumu sistēmai un lietotāju piekļuves datu atjaunošanu:
 
 
 
Konsultācijas par e-katalogiem:
       
Vecākā konsultante Ilga Cimdiņa
tel. 64331860
Organizatoriskas informācijas sniegšana par VRAA izsludinātajām iepirkuma procedūrām.          
  Sistēmas uzturēšanas un attīstības nodaļa
Sistēmas uzturēšanas un attīstības nodaļas vadītājs
Juris Kalējs 
tel. 67350654
E-iepirkumu sistēmu reglamentējošo tiesību aktu un vispārīgo vienošanos piemērošanas jautājumi, juridiski jautājumi saistībā ar iepirkuma procedūrām un vispārīgajām vienošanām.
 
 
Vecākais konsultants
Pēteris Kāpostiņš
tel. 67350652
E-iepirkumu sistēmas pilnveidošanas informācijas apkopošana, katalogu tehniskā sagatavošana ERAF projektu ietvaros.
 
 
 
Projektu vadītāja
Dace Veinberga
tel. 66164628
Ar e-iepirkumu sistēmu saistīto ERAF projektu vadības nodrošināšana.
Vecākā konsultante
Nadežda Pūtele
nadezda.putele@vraa.gov.lv 
tel. 67509526
Ar e-iepirkumu sistēmu saistīto projektu vadības nodrošināšana.
Sistēmu analītiķe
Laima Pujāte
tel. 67350625
Konsultācijas par e-iepirkumu sistēmas lietošanu ERAF projektu ietvaros.
Vecākais konsultants
Ivars Vilks
tel. 67350650
Konsultācijas par e-konkursu apakšsistēmas lietošanu.
Vecākais konsultants
Māris Harčenko
tel. 66164677
Konsultācijas saistībā ar sistēmas lietošanas dokumentāciju (lietošanas noteikumi, kārtības u.c.)


Publikācijas datnes: