Elektronisko Iepirkumu Sistēma

Kontaktinformācija

05.11.2019Kā sazināties ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamentu, kas nodrošina Elektronisko iepirkumu sistēmu

       

Elektronisko iepirkumu sistēmas lietotāju vienotais atbalsta centrs

eis@vraa.gov.lv
66155511
   
 
                   

Elektroniski parakstītu dokumentu sūtīšanai

pasts@vraa.gov.lv
 e-dok. noformēšana

 
 
                   

Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturētāja atrašanās vieta

Alberta iela 10,
  Rīga, LV-1010
 
                   

Konsultācijas par Elektronisko iepirkumu sistēmu var saņemt

  pirmdien 08:30-16:30
  otrdien 08:30-16:30
  trešdien 08:30-16:30
  ceturtdien 08:30-16:30
  piektdien 08:30-16:30
 
                   

Lūgums Elektronisko iepirkumu sistēmas lietotājiem

Lai operatīvi saņemtu atbildes uz jautājumiem, lūdzu iepazīstieties ar Elektronisko iepirkumu departamenta darbiniekiem norādīto kompetenci un, rakstot e-pastu, izvēlieties darbinieku, kura kompetencē ir Jūsu uzdodamais jautājums, vai zvanot uz atbalsta centra tālruni, pēc ieraksta instrukcijas izvēlieties atbilstošo sarunas tēmu.
   

Elektronisko iepirkumu departamenta darbinieki, to kompetences un kontaktinformācija

 Elektronisko iepirkumu departamenta direktors
Departamenta direktors
Oļegs Fiļipovičs
olegs.filipovics@vraa.gov.lv 
mob. tel. 26312458
tel. 67350649
Katalogu satura nodaļa
Katalogu satura nodaļas vadītāja
Elita Kļaviņa
mob. tel. 28361078
tel. 67350653
Konsultācijas par vispārīgiem jautājumiem, t.sk. par pievienošanos e-iepirkumu sistēmai un lietotāju apmācības.

Konsultācijas par e-katalogiem:

     
Vecākā konsultante
Astra Bērziņa
tel. 67504537, 28656708
Konsultācijas par darījumiem e-pasūtījumu apakšsitēmā un lietotāju piekļuves datu atjaunošanu.

Konsultācijas par e-katalogiem:

   
Projektu vadītājs
Gunārs Alksnis
tel. 67718101
Konsultācijas par e-katalogiem:  
Vecākais konsultants
Ingus Miškinskis
tel. 67350651
Konsultācijas par e-katalogiem:      
Vecākais konsultants Pēteris Trokša tel. 66164639 Konsultācijas par e-katalogiem:
Vecākā konsultante
Velta Mizovska
tel. 67350628
Konsultācijas par e-katalogiem:        
Vecākā konsultante
Dagnija Pileniece
tel. 66164685
         
Vecākais konsultants
Zigurds Drafens
tel. 67509520
Konsultācijas par pievienošanos e-iepirkumu sistēmai un lietotāju piekļuves datu atjaunošanu.          
Vecākā konsultante Ilga Cimdiņa
tel. 64331860
Organizatoriskas informācijas sniegšana par VRAA izsludinātajām iepirkuma procedūrām.          
 Sistēmas uzturēšanas un attīstības nodaļa
Sistēmas uzturēšanas un attīstības nodaļas vadītājs
Juris Kalējs 
tel. 67350654
e-iepirkumu sistēmas attīstības jautājumi, e-iepirkumu sistēmu reglamentējošo tiesību aktu un vispārīgo vienošanos piemērošanas jautājumi, juridiski jautājumi saistībā ar iepirkuma procedūrām un vispārīgajām vienošanām.
Sistēmu analītiķis
Pēteris Kāpostiņš
tel. 67350652
e-iepirkumu sistēmas attīstības jautājumi,  pilnveidošanas informācijas apkopošana, katalogu tehniskā sagatavošana ERAF projektu ietvaros.
Projektu vadītāja
Dace Veinberga
tel. 66164628
Ar e-iepirkumu sistēmu saistīto ERAF projektu vadības nodrošināšana.
Vecākā konsultante Nadežda Pūtele
nadezda.putele@vraa.gov.lv 

Ar e-iepirkumu sistēmu saistīto projektu vadības nodrošināšana.
Sistēmu analītiķe
Laima Pujāte
 
e-iepirkumu sistēmas attīstības jautājumi ERAF projektu ietvaros.
Sistēmu analītiķis
Ivars Vilks
 
e-iepirkumu sistēmas attīstības jautājumi.

Citas centralizēto iepirkumu institūcijas un to kontaktinformācija 

 Nacionālais veselības dienests
Finanšu vadības departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja vietnieks
Ainārs Lācbergs
tel. 67043705

Konsultācijas par e-katalogiem:

       
 Tieslietu ministrija
Iepirkumu un līgumu nodaļas juriskonsulte
Liene Gorodničija
tel. 67036807 

Konsultācijas par e-katalogiem:

       


Publikācijas datnes: