Elektronisko Iepirkumu Sistēma
Kategorija
VV pozīcija

EIS dati LADP

08.02.2019

Latvijas Atvērto datu portālā (LADP) pieejamās ziņas no EIS.


  Atvērto datu kopas, kas izgūtas no Elektronisko iepirkumu sistēmas
 
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra) informē, ka uz Latvijas Atvērto datu portālu no Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) šobrīd tiek nodotas un publicētas piecas datu kopas.
| Datu kopas Latvijas atvērto datu portālā |
 
 
 
 


Publikācijas datnes: