Elektronisko Iepirkumu Sistēma
Kategorija
VV pozīcija

Eiropas Komisijas noteikumi par preču izcelsmes valstīm

01.01.2002 Eiropas Savienības dalībvalsts un citas tiesīgās valstis preču izcelsmei
 
 

Eiropas Savienības dalībvalstis

Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Kipra, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste.
   

Eiropas Kaimiņattiecību un partnerattiecību instrumenta valstis

Alžīrija, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Ēģipte, Gruzija, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Maroka, Moldova, Palestīnas Rietumkrasta un Gazas sektors, Krievijas Federācija, Sīrija, Tunisija, Ukraina.
   

Valstis, kuras ir labuma guvējas saskaņā ar Padomes regulu (EK) Nr. 1085/2006 (2006. gada 17. jūlijs), ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)

Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Turcija, Albānija, Bosnija, Melnkalne, Serbija, ieskaitot Kosovu.
   

Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstis

Islande, Lihtenšteina, Norvēģija.
   

Eiropas Komisijas noteikumi

Eiropas Komisijas noteikumi saistībā ar preču izcelsmi paredz, ka visām precēm un materiāliem, kas iegādāti uz tāda darījuma pamata, ko finansē saskaņā ar attiecīgo programmu, jābūt ar Eiropas Savienības dalībvalstu vai tiesīgo valstu izcelsmi.

 Publikācijas datnes: