Elektronisko Iepirkumu Sistēma
Kategorija
VV pozīcija

Vai pirkums internetā ir pirkums EIS

24.09.2012Vai iepērkoties interneta veikalā (piemēram, www.220.lv vai www.perkamkopa.lv) nozīmē, ka ir veikts iepirkums Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS)?
Nē.
EIS ir speciāli valsts un pašvaldību institūcijām veidota atsevišķa, patstāvīga sistēma, kuras pamatā ir elektronisko katalogu princips, kura darbojas interneta vidē publiskā sektora organizācijām, šajā sistēmā savas standarta preces uz noslēgto iepirkuma līgumu (vispārīgo vienošanos) pamata piedāvā vairāki piegādātāji. VRAA, rīkojot atklātus konkursus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām, nodrošina standarta preču elektronisko katalogu (turpmāk e-katalogs) izveidošanu un uzturēšanu saskaņā ar noslēgtajām vispārīgajām vienošanām starp VRAA un piegādātāju organizācijām.
Jebkura cita veida iepirkšanās interneta veikalos ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas nav iepirkums EIS.


Publikācijas datnes: