Elektronisko Iepirkumu Sistēma
Kategorija
VV pozīcija

Vienošanos raksturlielumi

20.12.2016Darbībā esošo katalogu vispārīgo vienošanos būtiskākie raksturlielumi
 
Mēbeles - metāla, guļamistabas mēbeles un krēsli | CI113 | VRAA 2018/15/AK/CI-113_2
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
100 EUR bez PVN katram no piegādātājiem  speciālais darījums iestājas: sākot ar groza summu 10000 EUR bez PVN  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš  ** vai 40 darbdienas,  ja groza apjoms pārsniedz 40 000 EUR bez PVN
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 20** 10 7 25

 
Mēbeles - metāla, guļamistabas mēbeles un krēsli | CI113K | VRAA 2018/15/AK/CI-113_1, VRAA 2018/15/AK/CI-113_2, VRAA 2018/15/AK/CI-113_3
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
100 EUR bez PVN katram no piegādātājiem  speciālais darījums iestājas: sākot ar groza summu 5000 EUR bez PVN  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš  ** vai 40 darbdienas,  ja groza apjoms pārsniedz 40 000 EUR bez PVN
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 20** 10 7 25

 
Pārtikas preces | CI112| VRAA/2018/06/AK/CI-112
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
40 EUR bez PVN katram no piegādātājiem  speciālais darījums iestājas: sākot ar groza summu 4000 EUR bez PVN spec. darījums  pieg. saskaņ. pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš  
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 5 3 2 20

 
Saimniecības preces | CI111 | VRAA 2017/05/AK/CI-111
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
40 EUR bez PVN katram no piegādātājiem  speciālais darījums iestājas: sākot ar groza summu 3000 EUR bez PVN  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš  
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 5 3 2 20

 
Standarta programmatūras piegāde | CI110 | VRAA/2017/09/AK/CI-110PG_1 un VRAA/2017/09/AK/CI-110PG_2
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
0.01* EUR bez PVN
 speciālais darījums iestājas: sākot ar groza summu 42000 EUR bez PVN  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš  *ja pasūtījuma apjoms mazāks par 50 EUR bez PVN, prece jāsaņem piegādātāja izvēlētajā adresē, kuru piegādātājs, apstiprinot pirkuma pieprasījumu, norāda darījuma komentāros
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 20 5 2 20

 
Standarta programmatūras licenču lielapjoma iegāde/noma | CI110N | VRAA/2017/09/AK/CI-110PG_1
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
50 EUR bez PVN katram no piegādātājiem  speciālais darījums iestājas: jebkuram grozam  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš  
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 30 5 2 20

 
Standarta programmatūras pakalpojumi | CI110P | VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP_1 un VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP_2
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
nav  speciālais darījums iestājas: jebkuram grozam  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš  
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 250 3 2 20

 
Standarta programmatūras apmācības pakalpojumi | CI110A | VRAA/2017/09/AK/CI-110PKA
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
0.01 EUR bez PVN  speciālais darījums iestājas: jebkuram grozam  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš  
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 250 2 2 20

 
Kancelejas preces un biroja papīrs | CI109 | VRAA 2017/02/AK/CI-109
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
40 EUR bez PVN katram no piegādātājiem  speciālais darījums iestājas: sākot ar groza summu 4000 EUR bez PVN  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš  
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 10 3 2 20

 
Drukas iekārtu izejmateriāli | CI108 | VRAA 2016/51/AK/CI-108
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
35 EUR bez PVN katram no piegādātājiem  speciālais darījums iestājas: sākot ar groza summu 14000 EUR bez PVN  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš  ** 10 darba dienas, ja groza summa pārsniedz 4000 EUR bez PVN
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 5** 3 2 20

 
Medikamenti | CI107R un CI107N | VRAA/2016/39/AK/CI-107_1, VRAA/2016/39/AK/CI-107_2, VRAA/2016/39/AK/CI-107_3
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
iepakojums  speciālais darījums iestājas: sākot ar groza summu 42000 EUR bez PVN  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš ** vai 14 darbdienas,  ja pasūtījumā nereģistrētie medikamenti
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 2** 10 2 35

 
Datortehnika | CI106 | VRAA/2016/37/AK/CI-106
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
50 EUR bez PVN katram no piegādātājiem  speciālais darījums iestājas: sākot ar groza summu 42000 EUR bez PVN  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš  
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 25 10 2 20

 
Asmeņserveri un datu glabātuves | CI105 | VRAA/2016/26/AK/CI-105PG
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
50 EUR bez PVN katram no piegādātājiem  speciālais darījums iestājas: jebkuram grozam  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš  ** vai 60 darbdienas, ja groza summa pārsniedz 100000 EUR bez PVN
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 30** 10 2 20

 
Asmeņserveru un datu glabātuvju pakalpojumi | CI105P | VRAA/2016/26/AK/CI-105PKP
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
50 EUR bez PVN katram no piegādātājiem  speciālais darījums iestājas: jebkuram grozam  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš  
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 250 2 2 30 k.d.

 
Apdrošināšanas pakalpojumi | CI104 | VRAA/2016/11/AK/CI-104
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
nav  speciālais darījums iestājas: jebkuram grozam  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš **Ja kopējais prēmijas maksājums ir >=5000 EUR, pircējam ir tiesības samakāt, maksājumu sadalot 4 daļās, kur katrs kārtējais maksājums ir veicams reizi 3 mēnešos. Pirmais maksājums veicams 25 d.d. laikā pēc piegādātāja izrakstīta piegādi (pakalpojuma sniegšanu) apliecinošo dokumenta saņemšanas.
Ja kopējais prēmijas maksājums ir <5000 EUR, pircējs un pakalpojuma sniedzējs var vienoties, ka samaksai piemērojama 2) apakšpunktā noteiktā kārtība
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 10 5 2 25**

 
Drukas iekārtas | CI103 | VRAA/2015/84/AK/CI-103_1, VRAA/2015/84/AK/CI-103_2
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
40 EUR bez PVN katram no piegādātājiem  speciālais darījums iestājas: sākot ar groza summu 42000 EUR bez PVN  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš  
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 25 5 2 20

 
Medicīnas preces | CI102 | VRAA/2016/03/AK/CI-102
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
nav  speciālais darījums iestājas: sākot ar groza summu 3000 EUR bez PVN spec. darījums  pieg. saskaņ. pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš  
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 5 10 2 35

 
Pārtikas preces | CI101 | VRAA/2016/17/AK/CI-101
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
40 EUR bez PVN katram no piegādātājiem  speciālais darījums iestājas: sākot ar groza summu 4000 EUR bez PVN spec. darījums  pieg. saskaņ. pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš **3 darbdienas, ja pasūtījums veiks iepirkuma priekšmeta 1.preču grupas 2.sadaļā (CI101.1.2.)
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 5** 3 2 25

 
Demonstrāciju tehnika | CI99A | VRAA/2015/83/AK/CI-99_1, VRAA/2015/83/AK/CI-99_2
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
nav***  speciālais darījums iestājas: jebkuram grozam spec. darījums  pieg. saskaņ. pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš

** 25 darbdienas, ja groza summa pārsniedz EUR 500 bez PVN

*** ja groza summa nepārsniedz 50 EUR bez PVN, pircējam prece jāsaņem piegādātāja izvēlētajā adresē.

*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 10** 5 2 20

 
Demonstrāciju tehnika | CI99B | VRAA/2015/83/AK/CI-99_2
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
50 EUR bez PVN katram no piegādātājiem  speciālais darījums iestājas: sākot ar groza summu 42000 EUR bez PVN  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš ** 25 darbdienas, ja groza summa pārsniedz EUR 500 bez PVN
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 10** 5 2 20

 
Biroja tehnika | CI98 | VRAA/2015/30/AK/CI-98
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
40 EUR bez PVN katram no piegādātājiem  speciālais darījums iestājas: sākot ar groza summu 42000 EUR bez PVN  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš ** 30 darbdienas, ja groza summa pārsniedz EUR 700 bez PVN
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 15** 5 2 20

 
Standarta programmatūras pakalpojumi | CI97P | VRAA/2015/03/AK/CI-97PKP_1, VRAA/2015/03/AK/CI-97PKP_2
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
nav  speciālais darījums iestājas: jebkuram grozam  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš  
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 250 3 2 20

 
Mēbeles (biroja medicīnas iestāžu un metāla mēbeles) | CI96 | VRAA/2014/76/AK/CI-96_1, VRAA/2014/76/AK/CI-96_2
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
70 EUR bez PVN katram no piegādātājiem  speciālais darījums iestājas: sākot ar groza summu 10000 EUR bez PVN  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš ** 40 darbdienas, ja groza summa pārsniedz EUR 40 000 bez PVN
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 30** 10 2 30 k.d.

 
Mēbeles ar komplektēšanas iespēju (biroja un izglītības iestāžu) | CI96K | VRAA/2014/76/AK/CI-96_1, VRAA/2014/76/AK/CI-96_2
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
70 EUR bez PVN katram no piegādātājiem  speciālais darījums iestājas: sākot ar groza summu 5000 EUR bez PVN  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš ** 40 darbdienas, ja groza summa pārsniedz EUR 40 000 bez PVN
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 30** 10 2 30 k.d.

   
Kancelejas preces | CI95 | VRAA/2014/75/AK/CI-95
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
40 EUR bez PVN katram no piegādātājiem  speciālais darījums iestājas: sākot ar groza summu 5000 EUR bez PVN  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš **vai 15 darbdienas, ja groza summa pārsniedz EUR 5000 bez PVN
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 7** 2 2 20 k.d.

 
 
EKO datortehnika | CI93 | VRAA/2014/42/AK/CI-93
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
50 EUR bez PVN katram no piegādātājiem  speciālais darījums iestājas: sākot ar groza summu 42000 EUR bez PVN  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš  
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 25 10 2 30 k.d.

 
Servertehnika | CI92 | VRAA/2014/41/AK/CI-92_1, VRAA/2014/41/AK/CI-92_2, VRAA/2014/41/AK/CI-92_3
Pasūtījuma min. apjoms   Speciālais darījums*
[atliktais grozs]
 
Darījuma procesa izpildes laiks
[darbdienās, ja nav norādīts citādi]
  Citi nosacījumi
nav  speciālais darījums iestājas: jebkuram grozam  spec. darījums  pieg. saskaņ.  pasūt. saskaņ. darījuma izpilde kvalitātes pārbaude trūkumu novēršana samaks. termiņš **60 darbdienas, ja groza summa pārsniedz EUR 100 000 bez PVN
*katalogā vienlaicīgi nevar būt vairāk kā viens speciālais darījums 3 2 2 30** 10 2 20

 

 Publikācijas datnes: