Elektronisko Iepirkumu Sistēma
Pašreģistrēties ir iespējams tikai Latvijā reģistrētiem piegādātājiem. UZMANĪBU | Juridisku personu reģistrēt var tikai tāds pārstāvis, kuram Uzņēmumu reģistrā ir norādītas tiesības pārstāvēt komersantu atsevišķi.