logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
28.05.2018
LRLM2018/28-3-03/13ESF
Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. izvērtējums par nevienlīdzību veselības aprūpē un nevienlīdzību mājokļa pieejamības jomā)
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Labklājības ministrija, reģ. numurs: 90000022064
Sarmīte zandare, sarmite.zandare@lm.gov.lv, tālrunis: 67021675
Pakalpojums
8. Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi: tikai tie pētniecības un izstrādes pakalpojumi, par kuriem pilnībā maksā un kurus paša vajadzībām izmanto vienīgi pasūtītājs
73000000-2 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi.
60000.00 EIRO
8 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
28.05.2018
03.07.2018 14:00
03.07.2018 14:00 (plānots)
03.07.2018 14:00