logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
30.07.2018
BIOR 2018/28/AK
Laboratorijas iekārtu rezerves daļu no “Thermo Scientific” uzņēmuma kataloga piegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", reģ. numurs: 90009235333
Krista Asmusa-Solanki, krista.asmusa-solanki@bior.lv
Piegāde
38430000-8 Detektorierīces un analīzes ierīces
70000.00 EIRO
36 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
30.07.2018
27.08.2018 10:00 (plānots)
27.08.2018 10:00 (plānots)
27.08.2018 10:00