logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
30.07.2018
BIOR 2018/28/AK
Laboratorijas iekārtu rezerves daļu no “Thermo Scientific” uzņēmuma kataloga piegāde
Public Procurement Law
Open competition
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Not
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", reģ. numurs: 90009235333
Krista Asmusa-Solanki, krista.asmusa-solanki@bior.lv
No
Delivery
38430000-8 Detektorierīces un analīzes ierīces
No
70000.00 EUR
No
36 Months
No
No
One or more lots
Tender with lowest price
No
Latvian
 Concluded
30.07.2018
27.08.2018 10:00 (scheduled)
27.08.2018 10:00 (scheduled)
27.08.2018 10:00