logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
28.08.2018
BIOR 2018/33/AK
Instrumentālo iekārtu iegāde zinātniskā institūta “BIOR” Molekulārās bioloģijas nodaļas pētnieciskās kapacitātes uzlabošanai
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", reģ. numurs: 90009235333
Krista Asmusa-Solanki, krista.asmusa-solanki@bior.lv
Piegāde
38950000-9 Polimerāzes ķēdes reakcija (PCR)
81920.00 EIRO
no  01.10.2018 līdz  30.11.2018
Sakarā ar to, ka vēl nav zināms precīzs līguma slēgšanas datums un ka paredzētais līguma izpildes termiņš ir līdz 2018.gada 30.novembrim, norādītais līguma izpildes sākuma datums (01.10.2018.) ir norādīts aptuvens.
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
28.08.2018
18.09.2018 10:00
18.09.2018 10:00 (plānots)
18.09.2018 10:00