logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
28.08.2018
BIOR 2018/33/AK
Instrumentālo iekārtu iegāde zinātniskā institūta “BIOR” Molekulārās bioloģijas nodaļas pētnieciskās kapacitātes uzlabošanai
Public Procurement Law
Open competition
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Not
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", reģ. numurs: 90009235333
Krista Asmusa-Solanki, krista.asmusa-solanki@bior.lv
No
Delivery
38950000-9 Polimerāzes ķēdes reakcija (PCR)
No
81920.00 EUR
No
from  01.10.2018 till  30.11.2018
No
Yes
Sakarā ar to, ka vēl nav zināms precīzs līguma slēgšanas datums un ka paredzētais līguma izpildes termiņš ir līdz 2018.gada 30.novembrim, norādītais līguma izpildes sākuma datums (01.10.2018.) ir norādīts aptuvens.
One or more lots
Tender with lowest price
No
Latvian
 Concluded
28.08.2018
18.09.2018 10:00
18.09.2018 10:00 (scheduled)
18.09.2018 10:00