logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
17.10.2018
BND 2018/11
Elektroenerģijas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_15_MI_piegādes_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR) (līdz 08.10.2019)
Nav
Baltinavas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009115590
Dace Ločmele, iepirkumi@baltinava.lv, tālrunis: 26304449
Piegāde
09310000-5 Elektrība
no 10000.00 līdz 13000.00 EIRO
no  01.01.2019 līdz  31.12.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
17.10.2018
05.11.2018 10:30
31.10.2018 17:00 (plānots)
05.11.2018 10:33